Brug Byggeriets
IT-værktøjskasse
Sammenlign IT-værktøjer og find det perfekte IT-match.

IT-værktøjerne er målrettet håndværks- og entreprenørvirksomheder! Med de rette IT-værktøjer sikrer du altid tryghed og klarhed på dine byggesager.
Byggeriets IT-værktøjskasse er 100% uvildig. IT-leverandørerne betaler ikke for at være i Byggeriets IT-værktøjskasse. Match sker udelukkende ud fra jeres behov og krav, som er til gavn for jeres forretning.
grafik
Leveret af byggeriets uvildige IT-rådgiver BASIT

Så let er det at finde det rigtige IT-værktøj

Afklar behov

Hvor mange sager har I per år og hvor mange samtidige sager har I? Hvilke typer sager har jeres virksomhed flest af? Hoved-, fag og underentrepriser eller service og spjældopgaver? Hvor mange kunder betjener I, og hvilke type kunder? Hvem skal eje og administrere IT-værktøjerne i virksomheden? Hvor mange samarbejdspartnere bruger I?

Afklar krav

Hvad skal IT-værktøjet kunne? Helt konkret - hvad skal IT-værktøjet hjælpe til med i virksomheden? IT-værktøjskassen sorterer IT-værktøjer til og fra, 100% afstemt med jeres behov og krav.

Match!

Når alle spørgsmål er besvaret, kommer der en liste med IT-leverandører som passer bedst. Du kan nemt sammenligne hvad det ene IT-værktøj kan i forhold til det andet. Du finder kontaktdata på IT-leverandørerne og du bestemmer hvem du vil ringe til, og hvornår. Hvis du har brugt for hjælp kan du altid ringe til din BASIT konsulent.

Sammenlign blandt andre

og mange flere for at gøre dit IT-valg nemt...

Dækker alle områder indenfor en moderne håndværksvirksomhed

Alle arbejdsprocesser - fra tilbudsgivning til aflevering - kan dækkes af færdige standard IT-værktøjer, som kan findes i Byggeriets IT-værktøjskasse!

Administration

I Byggeriets IT-værktøjskasse findes der både små og store administrative systemer. Afklar behov og krav, og find det som passer bedst til virksomheden.

Finans

Sammenligning af krav til f.eks. økonomisk sagsstyring, budgetmodul, likviditetsstyring og stadeopgørelse.

Fakturahåndtering

Sammenligning af krav til f.eks. betalingsopfølgning og fakturagodkendelse.

Tilbudsgivning

IT-værktøjer til tilbudsgivning dækker over hele processen fra modtagelse af udbudsmateriale til håndtering af dokumenter på byggesagen f.eks. byggemødereferater.

Tegningshåndtering

IT-værktøjer til tegningshåndtering dækker over funktioner i både 2 simple 2D tegninger til avancerede 3D BIM-modeller.

Kalkulation

Sammenligning af kalkulationsprogrammer som er specialiserede med mulighederne i administrationssystemet mv.

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering kan foregå på mange måder. Skal virksomheden have en dokumentstyringsløsning med styring af skabeloner og fast struktur eller skal der opbygges en fleksibel mappestruktur som kan tilpasses den enkelte sag.

Planlægning

Skal IT-værktøjerne være fokuseret på at planlægge mindre service- og spjældopgaver med den enkelte håndværker i centrum eller skal sagen være i centrum med udgangspunkt i kapacitetsplanlægning?

Mandskab

Planlægningsløsninger og synlige elektroniske tavler erstatter i større og større grad Excel og andre metoder til korttidsplanlægning. Samtidigt vinder planlægningsmetoder på byggesagerne frem i forhold til styre den enkelte byggesag på tværs af fag og opgaver.

Materiel

Hvis virksomheden har mange deleværktøjer som skal styres, fordi det er kostbart bare at købe eller leje nyt findes der IT-værktøjer som kan planlægge dette udstyr. En del af IT-værktøjerne kan også registrere materielforbruget på sagerne.

Udførelse

Udførelse handler om kommunikation af arbejdsopgaver således at håndværkerne får dem effektivt og rettidigt. Udførelse handler også om at få registeret forbrug af timer, materialer og materiel til sagen. I den udstrækning, der er ekstraarbejde, skal IT-værktøjerne også kunne håndtere aftalesedler.

Arbejdsseddel

Al den tid håndværkerne sidder i deres biler på vej efter information er spild af tid. IT-værktøjer kan formidle arbejdssedlen. Jo mere kontoret har noteret i forbindelse med aftaleindgåelsen, jo bedre kan håndværkerne udfører deres arbejde.

Aftaleseddel

Nogle af IT-værktøjerne gør det muligt at danne en aftaleseddel på pladsen som effektivt kan formidles til kunden og hjem til kontoret. På den måde kan ekstraarbejde blive formaliseret økonomisk på en struktureret måde.

Tidsregistrering

Sammenlign IT-værktøjer i forhold til om de giver mulighed for godkendelse fra nærmeste leder eller om der kan tidsregistreres på ekstraarbejde på en nem og effektiv måde. Tidsregistreringen kan bruges som både faktura- og løngrundlag.

Materialeregistrering

Mange virksomheder køber ind til sagerne. De virksomheder, der virkeligt tjener penge, har styr på deres materialeforbrug. Både på de større entrepriseopgaver, men ikke mindst på de sager hvor materialer betales efter forbrug.

Aflevering

IT-værktøjer til aflevering handler om dokumentation. Dokumentationen kan enten være via et KS-system eller et system til drift– og vedligeholdelse. Mange virksomheder afleverer også dokumentation i forbindelse med stadeopgørelse og aconto-fakturering.

Kvalitetssikring

Sammenlign hvad de specialiserede IT-værktøjer til kvalitetssikring kan sammenlignet med produktionsstyringsværkøjer, hvor man kan tage et billede og skrive en bemærkning. På de større entrepriser skal man typisk have et specialiserede KS-værktøj.

Drifts- og vedligeholdelse

Der bliver i stigende grad efterspurgt materiale til drift- og vedligeholdelse fra kunderne. Se hvilke IT-værktøjer, der kan hjælpe og hvordan, ved at sammenligne Byggeriets IT-værktøjskasse.

teqton
"Det allerbedste ved Byggeriets IT-værktøjskasse er, at jeg selv kan finde de IT-værktøjer, der passer bedst til virksomheden. Hvis jeg har yderligere spørgsmål, så kontakter jeg bare min BASIT konsulent, som hjælper mig det sidste stykke. BASIT konsulenten tager også fat i IT-leverandøren, hvis der er behov for det. Det er god og relevant service. "

Lisbeth Woetmann

Økonomichef i Teqton

Få mere information