Bliv Danmarks mest IT-modne håndværksvirksomhed 2020

Mange håndværksmestre drager allerede fordele af at have nogle effektive IT-værktøjer.

Mester Tidende er klar til at hædre de digitale frontløbere i bygge-og anlægsbranchen. Er din virksomheden IT-moden kan du tilmelde dig en af de 5 kategorier nedenunder.

Tilbudsgivning

Virksomhedens brug af IT-værktøjer til kalkulation, håndtering af afgivne tilbud, styring af pipeline, ordrebog

Vinder 2019 - Blikkenslager Steffen Petersen

Blikkenslager Steffen Petersen har overordnet en god IT-modenhed, og kunne i princippet vinde i de fleste kategorier. Når det bliver tilbudsgivning, skyldes det brug af sags-informationer i forhold til efterkalkulation og økonomisk opsamling på sagerne. Virksomheden bruger samtidigt et standardkalkulationsværktøj. Virksomheden har, som de fleste andre blikkenslagervirksomheder, et fokus på fag- og underentrepriser, samt service- og spjældopgaver. IT-værktøjerne understøttes på bedste vis af IT-værktøjer i virksomheden.

Tidligere vindere:
Vesti Olsen & Hansen a/s (2018,) Finn A Christensen (2017), VAM (2016), Jan Drøhse (2015), Christoffersen & Knudsen (2014)

Planlægning

Virksomhedens brug af IT-værktøjer til planlægning på dag til dag niveau på ressourcer, planlægning på tværs af projekter, styring af kapacitet på længere sigt, hvornår har vi huller i kalenderen der skal fyldes og hvornår har vi for travlt og skal hente ekstra arbejdskraft eller gøre brug af overarbejde

Vinder 2019 - Stricker El-Service

Virksomheden har for alvor fået styr på planlægningen og har overblik over kommende sager, medarbejdere og igangværende sager. IT-investeringerne har slået direkte ud i højere fakturerbarhed og kan mærkes på de fakturerede timer. Medarbejderne ringer ikke så ofte – de kan selv se hvilke opgaver der er og prioriteringen af dem. Der bliver ikke brug så meget tid om mandagen på at udfylde ugeseddel – da der er GPS i bilerne som er integreret med planlægningsværktøjet, så man kan se kørselstidspunkter direkte fra sin kalender i planlægningsværktøjet.

Tidligere vindere:
Adserballe & Knudsen A/S (2018), El-service (2017), Jacob Ebbesen (2016), Knudsker El (2015), TS Stilladsmontage (2014))

Udførelse

Brug af arbejdsseddel til instruktion så man spare køreturen forbi kontoret, styring af materialer og materiel til byggepladserne, registrering af forbrug (tid, materialer) til hurtig fakturering, styring af ekstraarbejde, så der bliver oprettet en ny sag til registrering, styring af underentreprenører (hvis man er hovedentreprenør)

Vinder 2019 - Wils A/S

Wils er den første virksomhed, som vinder for anden gang i konkurrencen. En af begrundelserne for dette er, at virksomheden til stadighed udvikler IT-værktøjskassen, og sørger for implementeringen. Virksomheden inddrager medarbejderne i marken og sørger for sagsopfølgningen. Derfor er det indenfor kategorien udførelse virksomheden vinder. Virksomheden arbejder meget struktureret med arbejdsfunktioner og styrer hvilke medarbejdere, der har adgang til hvilke informationer – og ikke mindst hvorfor. Hver medarbejder bliver i store træk eksponeret for relevant information, mens informationen, der ikke findes relevant, ikke er tilgængeligt.

Tidligere vindere:
Nykøbing El-Service ApS (2018), JN Entreprise (2017), Malmos (2016), Multimontage (2015), Højbjerg VVS (2014)

Aflevering

Styring af kvalitetssikring, og egenkontrol, effektiv udbedring af mangler mens man er i gang med produktionen og ikke efterfølgende så man skal have ekstra køretid osv. for at komme tilbage til en gammel sag. Desuden fokus på kundetilfredshed med udført arbejde

Vinder 2019 - Troels Jørgensen

Troels Jørgensen har implementeret kvalitetssikringsværktøjet for mange år siden og har allerede høstet mange fordele. TJAS er blandt de mest IT-modne håndværksvirksomheder i forhold til KS, og de er nået til næste fase i forhold til implementering. Mange er først kommet i gang med implementeringerne, hvor TJAS har været godt kørende et stykke tid. Troels Jørgensen skal høste yderligere fordele i de kommende år med fokus på at få samlet KS-ansvaret på færre hænder, således at der frigøres tid til at producere. Dem som laver KS er specialister, som kan skabe værdifuld dokumentation til kunderne. Det handler ikke bare om at dokumentere, men om at dokumentere så både kunderne og TJAS kan bruge KS til forventningsafstemning og fremadrettet evt. i drift og vedligeholdelsesprocessen.

Tidligere vindere:
Troels Jørgensen A/S, Sejer Pedersen (2017), Wils (2016), Juul & Nielsen (2015), JFP (2014)

Administration

Effektiv styring af sagerne når de er vundet i forhold til at få styr på betalingsplaner, aconto-fakturering, opfølgning på sagerne, fremsendelse af faktura så snart arbejdet er udført og stram fokus på likviditet

Vinder 2019 - Ove Larsen A/S

Ove Larsen har høstet store besparelser i administrationen som følge af IT-investeringerne. Virksomheden har fået styr på alle administrative processer. Virksomheden ligger stor vægt på implementering og satser på standard IT-værktøjer. Der er stor sporbarhed og dokumentation på alle økonomiske transaktioner og det giver overblik. Det er virksomhedens fokus på uddannelse og standardværker som gør dem til Danmarks mest IT-modne indenfor administration. Andre virksomheder kan tage ved lærer af virksomheden i forhold til processen for IT-indkøb og IT-implementering.

Tidligere vindere:
Holm & Eistrup Entreprise ApS (2018), TL Byg (2017), Cawo (2016), Koed Tømrer og byggeforretning (2015), Tømrermester Mads Stadsgaard (2014)


Hvordan bliver vinderne udvalgt?

BASIT sikrer, med udgangspunkt i sin brede viden om målrettede og effektive IT-værktøjer og kontakt til byggebranchen, at de mest IT-modne håndværksvirksomheder bliver fundet.

Hvem kan deltage i IT-modenhedskonkurrencen?

Som de forrige vinderne viser er det ikke alene et mål i konkurrencen at have en masse IT-programmer, computere, tablets og mobiltelefoner. Det handler om, at det IT virksomheden har implementeret passer til medarbejderne og de arbejdsprocesser de møder i hverdagen.

Håndværks- og entreprenørvirksomheder i alle størrelser og indenfor alle fag.

Hvem kan nominere

Alle kan nominere virksomhederne, og man kan nominere sig selv

Hvad vinder man?

Der er fine præmier – typisk håndværktøj til en værdi af ca. 5.000 kr. Omtale i Mester Tidende med fokus på virksomhedens brug af IT. Der har været omtale i lokale medier de andre år, hvor vinderne er blevet fremhævet for deres professionelle brug af IT-værktøjer. Vinderne bliver hvert år kåret til Dansk Byggeri IT-messe i uge 6.