Bliv Danmarks mest IT-modne håndværksvirksomhed 2017

Mange håndværksmestre drager allerede fordele af at have nogle effektive IT-værktøjer.

Mester Tidende er klar til at hædre de digitale frontløbere i bygge-og anlægsbranchen indenfor følgende fem kategorier

Tilbudsgivning

W3Schools

Virksomhedens brug af IT-værktøjer til kalkulation, håndtering af afgivne tilbud, styring af pipeline, ordrebog

Planlægning

W3Schools

Virksomhedens brug af IT-værktøjer til planlægning på dag til dag niveau på ressourcer, planlægning på tværs af projekter, styring af kapacitet på længere sigt, hvornår har vi huller i kalenderen der skal fyldes og hvornår har vi for travlt og skal hente ekstra arbejdskraft eller gøre brug af overarbejde

Udførsel

W3Schools

Brug af arbejdsseddel til instruktion så man spare køreturen forbi kontoret, styring af materialer og materiel til byggepladserne, registrering af forbrug (tid, materialer) til hurtig fakturering, styring af ekstraarbejde, så der bliver oprettet en ny sag til registrering, styring af underentreprenører (hvis man er hovedentreprenør)

Aflevering

W3Schools

Styring af kvalitetssikring, og egenkontrol, effektiv udbedring af mangler mens man er i gang med produktionen og ikke efterfølgende så man skal have ekstra køretid osv. for at komme tilbage til en gammel sag. Desuden fokus på kundetilfredshed med udført arbejde

Administration

W3Schools

Effektiv styring af sagerne når de er vundet i forhold til at få styr på betalingsplaner, aconto-fakturering, opfølgning på sagerne, fremsendelse af faktura så snart arbejdet er udført og stram fokus på likviditet


Hvordan bliver vinderne udvalgt?

BASIT sikrer, med udgangspunkt i sin brede viden om målrettede og effektive IT-værktøjer og kontakt til byggebranchen, at de mest IT-modne håndværksvirksomheder bliver fundet.

Hvem kan deltage i IT-modenhedskonkurrencen?

Som de forrige vinderne viser er det ikke alene et mål i konkurrencen at have en masse IT-programmer, computere, tablets og mobiltelefoner. Det handler om, at det IT virksomheden har implementeret passer til medarbejderne og de arbejdsprocesser de møder i hverdagen.

Håndværks- og entreprenørvirksomheder i alle størrelser og indenfor alle fag.

Hvem kan nominere

Alle kan nominere virksomhederne, og man kan nominere sig selv

Hvad vinder man?

Der er fine præmier – typisk håndværktøj til en værdi af ca. 5.000 kr. Omtale i Mester Tidende med fokus på virksomhedens brug af IT Der har været omtale i lokale medier de andre år, hvor vinderne er blevet fremhævet for deres professionelle brug af IT-værktøjer


Nominer en virksomhed eller tilmeld selv